Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Patiënttevredenheid

Revalidatie

Hoe tevreden zijn patiënten over de revalidatieafdeling van het AMC?

Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen vragen regelmatig aan patiënten wat ze vinden van de zorg en dienstverlening. Ze vragen bijvoorbeeld om een rapportcijfer.

Patiëntervaringen
Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen gebruiken meestal een vragenlijst om de ervaringen van individuele patiënten te peilen. Ze vragen ook aan groepen patiënten wat hun ervaringen zijn. De ene groep vindt bijvoorbeeld korte wachttijden belangrijk, de andere groep patiënten vindt nazorg belangrijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld via:

 • Patiëntenpanels
 • Gesprekken bij ontslag
 • Spiegelgesprekken met patiënten waarbij medewerkers luisteren

Cijfers vergelijken
Revalidatiecentra gebruiken dezelfde vragenlijst, de zogenoemde ervaringsvragen. Hun resultaten kun je daardoor goed met elkaar vergelijken. Ziekenhuizen gebruiken soms andere vragenlijsten. De cijfers van revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen zijn daarom minder goed vergelijkbaar. Het landelijk gemiddelde is gebaseerd op de ervaringsvragen van revalidatiecentra.

Meer weten over de ervaringen van patiënten? Ga naar de website Zorgkaart Nederland van Patiëntenfederatie Nederland

Zorgkaart Nederland


Lees de toelichting van het AMC

Jaarlijks vraagt de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU)
ziekenhuisbreed aan patienten en ouders van patienten (kinderen) wat ze vinden van de zorg en dienstverlening. Daarnaast krijgt elke patient na het einde van de behandeling op de afdeling Revalidatie een tevredenheidsenquete toegestuurd per mail, uitgevoerd door Revalidatie Nederland.

Patiëntervaringen
De afdeling revalidatie gebruikt een vragenlijst om de ervaringen van individuele patiënten te meten om zo de zorg waar nodig te verbeteren. Daarnaast vragen wij aan groepen wat hun ervaringen zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld via:

 • Korte vragenlijsten in de wachtkamer (IPAD)
 • Gesprekken bij ontslag

Items die aan bod komen zijn:

 • Bereikbaarheid afdeling
 • Wachttijden
 • Samenwerking
 • Inspraak
 • Nazorg
 • Informatieverstrekking en bejegening van de arts en zorgverlener

Complimenten en klachten
Op de afdeling Revalidatie ligt het  MEPAT-formulier (MEldingen door PATiënten) op de tafels in de wachtkamer. Via dit formulier kunt u een klacht, compliment of een verbeteractie melden. Ingevulde formulieren stopt u in de brievenbus op de balie of u maakt gebruik van de retourenvelop die bij de formulieren ligt. Daarnaast kunt u met klachten terecht bij afdeling Patientvoorlichting.

Cijfers vergelijken
Revalidatieafdelingen van andere ziekenhuizen gebruiken dezelfde vragenlijst, de zogenaamde CQ Index Poliklinische Ziekenhuiszorg. De NFU laat op het gebied van "aanbevelingen aan anderen" en "fysieke toegankelijkheid"ook dit jaar positieve resultaten zien.

Rapportcijfers van kinderen
Tot 16 jaar vullen de ouders de vragenlijst in. Vanaf 16 jaar vullen jongeren de vragenlijst zelf in.


Score

Bijgewerkt: 23-07-2018