Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Patiënttevredenheid

Revalidatie

Hoe tevreden zijn patiënten over de revalidatieafdeling van Spaarne Gasthuis?

Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen vragen regelmatig aan patiënten wat ze vinden van de zorg en dienstverlening. Ze vragen bijvoorbeeld om een rapportcijfer.

Patiëntervaringen
Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen gebruiken meestal een vragenlijst om de ervaringen van individuele patiënten te peilen. Ze vragen ook aan groepen patiënten wat hun ervaringen zijn. De ene groep vindt bijvoorbeeld korte wachttijden belangrijk, de andere groep patiënten vindt nazorg belangrijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld via:

  • Patiëntenpanels
  • Gesprekken bij ontslag
  • Spiegelgesprekken met patiënten waarbij medewerkers luisteren

Cijfers vergelijken
Revalidatiecentra gebruiken dezelfde vragenlijst, de zogenoemde ervaringsvragen. Hun resultaten kun je daardoor goed met elkaar vergelijken. Ziekenhuizen gebruiken soms andere vragenlijsten. De cijfers van revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen zijn daarom minder goed vergelijkbaar. Het landelijk gemiddelde is gebaseerd op de ervaringsvragen van revalidatiecentra.

Meer weten over de ervaringen van patiënten? Ga naar de website Zorgkaart Nederland van Patiëntenfederatie Nederland

Zorgkaart Nederland


Lees de toelichting van Spaarne Gasthuis

In het Spaarne Gasthuis nemen we elke klacht serieus. Daarnaast onderzoeken we continue de mate van tevredenheid van onze patiënten.

Klachtenbehandeling
Het doel van klachtenbehandeling is erop gericht om klachten correct af te handelen, maar ook om de klacht te gebruiken als aanzet voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het ziekenhuis heeft een klachtenfunctionaris en een klachtencommissie. Ook kunnen patienten terecht bij de afdeling patientenvoorlichting.

Patienttevredenheid
In ons ziekenhuis staat de patient centraal. Wij hechten veel waarde aan hun mening. Dagelijks meten wij de ervaringen van onze patienten in ons ziekenhuis. Dit doen we door het houden van tevredenheidsonderzoeken. Een andere vorm om wensen en ervaringen van de patiënt te horen is het houden van een kringgesprek waarbij patiënten met dezelfde ziekte wordt gevraagd hun mening te geven over de zorg in het Spaarne Gasthuis.


Score

Bijgewerkt: 02-07-2018