Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Wachttijden polikliniek

Revalidatie

Hoe snel kun je terecht in Rijndam Revalidatie?

Op de website van het revalidatiecentrum of het ziekenhuis kun je per maand zien wat de actuele wachttijd is voor revalidatie. Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen tonen de wachttijden voor de eerste afspraak en voor de start van de behandeling in de polikliniek.

Eerste afspraak
De revalidatiecentra en ziekenhuizen hebben afgesproken dat je binnen vier weken een eerste een afspraak op de polikliniek moet hebben.

Start behandeling in de polikliniek
Na de eerste afspraak mag het niet langer dan zes weken duren voor een poliklinische behandeling start.


Lees de toelichting van Rijndam Revalidatie

Bij Rijndam streven we ernaar u zo snel mogelijk te zien. De wachttijden variëren over de vele, verschillende diagnosegroepen en locaties. U kunt actuele informatie over de wachttijden vinden door te klikken op de betreffende locatie op www.rijndam.nl/locaties.

Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen verminderen of oplopen. De gepubliceerde wachttijd is een indicatie hoe lang u gemiddeld moet wachten. De daadwerkelijke wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd.


Score

Bijgewerkt: 18-06-2018