Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Patiënttevredenheid

Revalidatie

Hoe tevreden zijn patiënten over de revalidatieafdeling van Basalt?

Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen vragen regelmatig aan patiënten wat ze vinden van de zorg en dienstverlening. Ze vragen bijvoorbeeld om een rapportcijfer.

Patiëntervaringen
Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen gebruiken meestal een vragenlijst om de ervaringen van individuele patiënten te peilen. Ze vragen ook aan groepen patiënten wat hun ervaringen zijn. De ene groep vindt bijvoorbeeld korte wachttijden belangrijk, de andere groep patiënten vindt nazorg belangrijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld via:

  • Patiëntenpanels
  • Gesprekken bij ontslag
  • Spiegelgesprekken met patiënten waarbij medewerkers luisteren

Cijfers vergelijken
Revalidatiecentra gebruiken dezelfde vragenlijst, de zogenoemde ervaringsvragen. Hun resultaten kun je daardoor goed met elkaar vergelijken. Ziekenhuizen gebruiken soms andere vragenlijsten. De cijfers van revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen zijn daarom minder goed vergelijkbaar. Het landelijk gemiddelde is gebaseerd op de ervaringsvragen van revalidatiecentra.

Meer weten over de ervaringen van patiënten? Ga naar de website Zorgkaart Nederland van Patiëntenfederatie Nederland

Zorgkaart Nederland


Lees de toelichting van Basalt

De kwaliteit van zorg wordt voor een groot deel bepaald door de ervaringen van onze klanten (patiënten). Daarom vormt patiëntenfeedback een belangrijk rol in het verbeteren van onze kwaliteit van zorg. De tevredenheid en ervaringen van zowel de jongere, volwassen patiënten of ouders van patiënten wordt continu gemeten bij ontslag of einde behandeling via de Ervaringsindicatoren.

Patiënten geven Sophia Revalidatie Delft een mooi rapportcijfer en 92% van alle patiënten zou het Sophia Revalidatie Delft aanbevelen bij andere revalidatie patiënten. Daar zijn we heel trots op.

Vier keer per jaar worden deze gegevens per locatie geanalyseerd.

Naast kwantitatieve feedback, vinden we het belangrijk om structureel met (ex)patiënten en ouders van patiënten in gesprek te gaan. Dit gebeurt op verschillende manieren: via quickscans, evaluatiegesprekken, spiegelgesprekken, focusgroepen en/of exitgesprekken. Onze Cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol. Op deze manier trachten we continu in beeld te hebben wat patiënten van ons verwachten en wat hun behoeften zijn.

Daarnaast is ons gebouw goed fysiek toegankelijk.


Score

Bijgewerkt: 09-07-2018