Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Patiënttevredenheid

Revalidatie

Hoe tevreden zijn patiënten over de revalidatieafdeling van Vogellanden?

Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen vragen regelmatig aan patiënten wat ze vinden van de zorg en dienstverlening. Ze vragen bijvoorbeeld om een rapportcijfer.

Patiëntervaringen
Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen gebruiken meestal een vragenlijst om de ervaringen van individuele patiënten te peilen. Ze vragen ook aan groepen patiënten wat hun ervaringen zijn. De ene groep vindt bijvoorbeeld korte wachttijden belangrijk, de andere groep patiënten vindt nazorg belangrijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld via:

  • Patiëntenpanels
  • Gesprekken bij ontslag
  • Spiegelgesprekken met patiënten waarbij medewerkers luisteren

Cijfers vergelijken
Revalidatiecentra gebruiken dezelfde vragenlijst, de zogenoemde ervaringsvragen. Hun resultaten kun je daardoor goed met elkaar vergelijken. Ziekenhuizen gebruiken soms andere vragenlijsten. De cijfers van revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen zijn daarom minder goed vergelijkbaar. Het landelijk gemiddelde is gebaseerd op de ervaringsvragen van revalidatiecentra.

Meer weten over de ervaringen van patiënten? Ga naar de website Zorgkaart Nederland van Patiëntenfederatie Nederland

Zorgkaart Nederland


Lees de toelichting van Vogellanden

Vogellanden vindt het belangrijk om te weten hoe de zorg en dienstverlening wordt ervaren door cliënten. Tips, klachten en complimenten geven Vogellanden de kans om te blijven verbeteren. Wij streven ernaar om onze dienstverlening ongewoon goed te doen. Een goede communicatie en samenwerking tussen Vogellanden en de cliënt is daarvoor van belang.

De ervaring van individuele cliënten worden onder andere gepeild door de landelijke vragenlijst "ervaringsonderzoek revalidatie". Daarnaast kunnen cliënten en bezoekers hun feedback geven middels de daarvoor bestemde 'tip-top ansichtkaartjes', die op verschillende plekken in ons centrum beschikbaar zijn. Indien de cliënt klinisch heeft gerevalideerd, volgt aan het eind van de opname een ontslaggesprek met de verpleegkundige. Tijdens dit gesprek kan de cliënt aangeven hoe de opname verlopen is. Tevens vraagt Vogellanden aan het einde van specifieke bijeenkomsten of bij nieuwe behandelvormen feedback en worden jaarlijks spiegelgesprekken gehouden aan de hand van een thema.


Score

Bijgewerkt: 23-07-2019