Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Over deze zorginstelling

Overzicht

Adelante revalidatiegeneeskunde Zuyderland locatie Heerlen

Adelante is een vanuit Limburg opererende zorggroep voor algemeen specialistische en topklinische revalidatie en audiologische zorg, speciaal onderwijs, wonen en arbeidsrevalidatie met diverse locaties in Limburg en Noord-Brabant.

Ons motto is: haal het beste uit jezelf. Samen met onze cliënt richten we ons niet op zijn of haar beperkingen, maar op de mogelijkheden: wat kan er nog wél. Wij beloven het beste uit onszelf en onze cliënten te halen om de grenzen van het haalbare zo ver mogelijk op te rekken.

Dit doen we persoonlijk en menselijk voor onze cliënten. Altijd gericht op mogelijkheden. Adelante ziet zichzelf als schakel in het geheel, waarbij elke medewerker van Adelante deze schakel vormt. Het draait om onze cliënten en om hun hernieuwde (emotionele) reis naar participatie. We zien de positieve kanten en ondersteunen onze cliënten in het (weer) vertrouwen krijgen in hun mogelijkheden.

Adelante is actief in de poliklinieken van de ziekenhuizen Maastricht UMC+, Zuyderland locatie Heerlen en het VieCuri Medisch Centrum. Ruim 1100 professionals ondersteunen volwassenen en kinderen die kampen met de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Adelante werkt volgens een integrale cliëntbenadering, waarbij de diagnostiek, behandeling en advies zich naast de somatische aspecten ook richten op de psychologische en maatschappelijke aspecten zoals werk, gezin, sociale contacten, hobby’s en onderwijs. Adelante richt zich dus niet op de beperking maar op de mogelijkheden: wat kan er nog wèl! Het Adelante kenniscentrum werkt op basis van zelfstandig en gericht beleid aan wetenschappelijk onderzoek, innovatie, onderwijs, opleiding en kennisoverdracht. De Adelante Academie vertaalt de ‘best practices” uit onze zorg en zorgvernieuwing in een gericht curriculum voor onze professionals en voor professionals van andere zorginstellingen in Nederland.

Haal het beste uit jezelf!

Website

Bezoek de website van Adelante revalidatiegeneeskunde Zuyderland locatie Heerlen