Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Over deze zorginstelling

Overzicht

Revant medisch specialistische revalidatie

Revant is hét expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatie in West-Brabant en Zeeland, gericht op de revalidatie van kinderen en volwassenen (longrevalidatie, hart-, oncologische, chronische pijn-, hand-/pols-, neurologische, orthopedisch chirurgische revalidatie en revalidatie na amputatie).

Revant onderscheidt zich enerzijds door een interdisciplinaire aanpak. Door middel van nauwe samenwerking van een medisch specialist met een deskundig team van medewerkers (fysio-/ergotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker, revalidatietechnisch adviseur, bewegingsagoog, activiteitenbegeleider, diëtist, orthopedisch instrumentmaker) wordt (individueel/in groepsverband) gewerkt aan herstel. Anderzijds is medisch specialistische revalidatie maatwerk. Op basis van specialistische kennis stelt de revalidatiearts samen met de patiënt een behandelplan op om de doelen van de revalidant te bereiken.

In 2015 is voor het 5e jaar het HKZ-certificaat*) behaald, en voor het eerst het VMS certificaat (veiligheidsmanagementsysteem). Procedures zijn beschreven en de kwaliteit en veiligheid is geborgd. Doelgerichte en deskundige behandeling, interdisciplinaire samenwerking van het behandelteam, behandeling volgens de nieuwste inzichten/innovatieve technieken en juiste bejegening resulteren in een hoge patiënttevredenheid.

Maximaal herstel, zelfstandig deelnemen aan de maatschappij en een optimale kwaliteit van leven: Revant biedt de kracht tot ontwikkeling!

Meer info: http://www.revant.nl
Volg ons op Facebook en Linkedin

*) Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

Website

Bezoek de website van Revant medisch specialistische revalidatie