Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Over deze zorginstelling

Overzicht

Basalt

Basalt (voorheen Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatiecentrum) biedt revalidatiegeneeskundige zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met complexe motorische en/of cognitieve beperkingen als gevolg van (lichamelijke) ziekte, ongeluk of aangeboren aandoening. Jaarlijks behandelt Basalt ruim 10.000 patiënten. Revalidatiegeneeskunde is gericht op het voorkomen of verminderen van belemmeringen in het dagelijks leven bij patiënten die leven met de gevolgen van ziekte, ongeval of een aangeboren afwijking. Omdat deze gevolgen vaak complex en blijvend zijn werken bij medisch specialistische revalidatiezorg meerdere disciplines intensief samen voor én met de patiënt. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de beperkingen van de patiënt, maar wordt juist gefocust op wat iemand nog wél kan. Alle beschikbare mogelijkheden om mensen vooruit te helpen, uit te dagen en het beste uit zichzelf te halen worden gebruikt en de behandelaars zetten zich in om de patiënten zelfvertrouwen te geven, zichzelf te ontwikkelen en zelfstandiger te worden.

Website

Bezoek de website van Basalt