Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Wachttijden polikliniek

Revalidatie

Hoe snel kun je terecht in Basalt?

Op de website van het revalidatiecentrum of het ziekenhuis kun je per maand zien wat de actuele wachttijd is voor revalidatie. Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen tonen de wachttijden voor de eerste afspraak en voor de start van de behandeling in de polikliniek.

Eerste afspraak
De revalidatiecentra en ziekenhuizen hebben afgesproken dat je binnen vier weken een eerste een afspraak op de polikliniek moet hebben.

Start behandeling in de polikliniek
Na de eerste afspraak mag het niet langer dan zes weken duren voor een poliklinische behandeling start.


Lees de toelichting van Basalt

Een groot deel van de patiënten konden in 2018 binnen 6 weken terecht voor de start van poliklinische revalidatiebehandeling. Door omstandigheden heeft een deel van onze patiënten helaas langer dan 4 weken moeten wachten op de eerste afspraak dan we hadden gewild. Binnen Basalt Den Haag is een project gestart dat gericht is op de verbetering en de doorstroming in de behandeling.

Op onze website vindt u een overzicht van de wachttijden voor de belangrijkste diagnosegroepen de wij in ons revalidatiecentrum behandelen.

Binnen Basalt Westeinde voeren we geen eerste polikliniekbezoeken uit, omdat dit door de verwijzend revalidatiearts van het ziekenhuis gebeurt. Daarom hebben wij hierover geen gegevens beschikbaar.


Score

Bijgewerkt: 29-08-2019

Klik op onderstaande link voor de actuele wachttijden van Basalt. Hier vind je de wachttijden per behandelvorm.

Actuele wachttijden
Actuele wachttijd poli HMC