Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Wachttijden polikliniek

Revalidatie

Hoe snel kun je terecht in Basalt?

Op de website van het revalidatiecentrum of het ziekenhuis kun je per maand zien wat de actuele wachttijd is voor revalidatie. Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen tonen de wachttijden voor de eerste afspraak en voor de start van de behandeling in de polikliniek.

Eerste afspraak
De revalidatiecentra en ziekenhuizen hebben afgesproken dat je binnen vier weken een eerste een afspraak op de polikliniek moet hebben.

Start behandeling in de polikliniek
Na de eerste afspraak mag het niet langer dan zes weken duren voor een poliklinische behandeling start.


Lees de toelichting van Basalt

Sophia Revalidatie informeert u op de website over de wachttijden voor het eerste onderzoek bij een van onze revalidatieartsen op onze locaties Den Haag en Delft. Voor Sophia Revalidatie Westeinde worden de eerste afspraken met de revalidatiearts gemaakt op de poli revalidatiegeneeskunde op de verschillende locaties van het HMC.

De revalidatiearts kan u doorverwijzen naar Sophia Revalidatie voor medisch specialistische revalidatie.

Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een indicatie voor u hoe lang u gemiddeld genomen moet wachten.

Wij behandelen klinische patiënten op onze hoofdlocatie in Den Haag. In het Westeinde behandelen wij alleen poliklinische patiënten. In het Westeinde hebben we te maken met wat langere wachttijden in verband met een groot patiëntenaanbod.


Score

Bijgewerkt: 19-07-2018

Klik op onderstaande link voor de actuele wachttijden van Basalt. Hier vind je de wachttijden per behandelvorm.

Actuele wachttijden
Actuele wachttijd poli HMC