Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Tevredenheid van medewerkers

Revalidatie

Hoe tevreden zijn medewerkers over de revalidatieafdeling van Basalt?

Tevreden medewerkers zijn belangrijk voor patiënten. Ze zijn meer betrokken bij hun werk en zorgen beter voor patiënten. Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen vragen daarom regelmatig aan medewerkers of ze tevreden zijn. Dit doen zij door een rapportcijfer te geven.

Op basis van deze metingen zien revalidatiecentra en ziekenhuizen ook of afdelingen goed functioneren. Alle uitkomsten gebruikt de zorginstelling om het beleid bij te stellen.

Ieder revalidatiecentrum of ziekenhuis bepaalt zelf hoe vaak ze de tevredenheid van medewerkers onderzoekt. Het onderzoek kan de instelling zelf doen of uitbesteden aan een onderzoeksbureau.

Het revalidatiecentrum of de revalidatieafdeling kan de tevredenheid van medewerkers verhogen. Bijvoorbeeld door medewerkers meer waardering te geven of het werk anders te organiseren, waardoor medewerkers meer plezier in hun werk hebben.


Lees de toelichting van Basalt

De afgelopen jaren zijn er geen medewerkertevredenheidsonderzoeken uitgevoerd binnen Sophia Revalidatie. De tevredenheid van medewerkers staat standaard op de agenda van ieder jaargesprek tussen medewerker en leidinggevende.

Doordat de organisatie in transitie is, is ervoor gekozen om in de nieuwe organisatie gestalte te geven aan een organisatiebreed medewerkertevredenheidsonderzoek.


Score

Bijgewerkt: 05-06-2018

Deze gegevens zijn niet beschikbaar. In de toelichting van het revalidatiecentrum vind je meer informatie.