Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Patiënttevredenheid

Revalidatie

Hoe tevreden zijn patiënten over de revalidatieafdeling van het UMCG Centrum voor Revalidatie?

Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen vragen regelmatig aan patiënten wat ze vinden van de zorg en dienstverlening. Ze vragen bijvoorbeeld om een rapportcijfer.

Patiëntervaringen
Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen gebruiken meestal een vragenlijst om de ervaringen van individuele patiënten te peilen. Ze vragen ook aan groepen patiënten wat hun ervaringen zijn. De ene groep vindt bijvoorbeeld korte wachttijden belangrijk, de andere groep patiënten vindt nazorg belangrijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld via:

  • Patiëntenpanels
  • Gesprekken bij ontslag
  • Spiegelgesprekken met patiënten waarbij medewerkers luisteren

Cijfers vergelijken
Revalidatiecentra gebruiken dezelfde vragenlijst, de zogenoemde ervaringsvragen. Hun resultaten kun je daardoor goed met elkaar vergelijken. Ziekenhuizen gebruiken soms andere vragenlijsten. De cijfers van revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen zijn daarom minder goed vergelijkbaar. Het landelijk gemiddelde is gebaseerd op de ervaringsvragen van revalidatiecentra.

Meer weten over de ervaringen van patiënten? Ga naar de website Zorgkaart Nederland van Patiëntenfederatie Nederland

Zorgkaart Nederland


Lees de toelichting van het UMCG Centrum voor Revalidatie

Het UMCG Centrum voor Revalidatie hecht veel waarde aan de meningen en ervaringen van patiënten. Deze worden daarom op diverse manieren verzameld.

Elke patiënt die daarvoor toestemming heeft gegeven, ontvangt aan het eind van de revalidatiebehandeling een digitale vragenlijst waarin hij zijn ervaring met het revalidatiecentrum kan aangeven. Er zijn aparte vragenlijsten voor volwassenen en voor (ouders van) kinderen.

Patiënten kunnen hun ervaringen en meningen rechtstreeks met de zorgverleners of met medewerkers van de afdeling Patiënteninformatie bespreken of deze doorgeven via de knop ‘Vertel het ons’ op de site van het revalidatiecentrum.


Score

Bijgewerkt: 24-07-2019