Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Beroerte

Revalidatie

Hoeveel patiënten met een beroerte gaan weer zelfstandig wonen?

Door een beroerte (een herseninfarct of een hersenbloeding) ontstaat een beschadiging in de hersenen. Afhankelijk van de ernst en de plaats in de hersenen zijn de gevolgen van een beroerte erg verschillend. De één heeft bijvoorbeeld een halfzijdige verlamming, de ander een taalprobleem of je kunt te maken krijgen met gedragsverandering. Een revalidatiecentrum helpt patiënten om weer zelfstandig te worden na een beroerte. Tijdens de behandeling kijkt het revalidatiecentrum of je na de revalidatie weer zelfstandig kan wonen, dat wil zeggen: in je eigen woning of in een aangepaste woning.

Of je weer zelfstandig kan gaan wonen met of zonder hulp en hulpmiddelen, heeft onder andere te maken met de diagnose en de ernst van de beperkingen. Niet alle patiënten kunnen na de revalidatie zelfstandig gaan wonen. Sommige patiënten gaan naar een vorm van begeleid wonen of blijvend naar een verpleeghuis. De revalidatiecentra houden voor patiënten met een beroerte bij of ze weer zelfstandig gaan wonen.


Lees de toelichting van het UMCG Centrum voor Revalidatie

Het doel van revalidatie is zelfstandigheid. Voor de meeste patiënten betekent dit dat zij zelfstandig blijven wonen. Helaas is dit, door de ernst van de beperking, niet altijd mogelijk en gaan patiënten na afloop van hun revalidatiebehandeling naar begeleide woonvormen of naar een verpleeghuis.

Het Centrum voor Revalidatie richt zich met name op de behandeling van patiënten met complexe tot zeer complexe problematiek en aandoeningen. Vaak kunnen patiënten, ondanks hun ernstige aandoening weer terug naar huis, al dan niet met woningaanpassingen.


Score

Bijgewerkt: 24-07-2019