Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Resultaten meten

Revalidatie

Bij hoeveel patiënten meet De Hoogstraat Revalidatie de behandelresultaten?

Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen meten regelmatig de resultaten van hun behandeling. Ze gebruiken hiervoor speciale instrumenten, bijvoorbeeld om de kracht van een patiënt te meten. Zo weten ze of de behandeling werkt en wat er verbeterd kan worden.

Het resultaat dat je kan en wilt bereiken, verschilt per patiënt. Bij patiënten met chronische pijn is het gewenste resultaat anders dan bijvoorbeeld bij patiënten met een beroerte. Er zijn daarom verschillende instrumenten voor verschillende groepen patiënten. Bijvoorbeeld voor prothesegebruikers, mensen met chronische pijn en voor mensen die een beroerte hebben gehad.

Door regelmatig tijdens de behandeling te meten wat de resultaten zijn, kan een behandelteam zien of voor de juiste behandeling is gekozen of dat de behandeling moet worden aangepast. Dit verhoogt de kwaliteit van zorg. Daarom wordt in de revalidatie steeds meer gemeten met meetinstrumenten, die hun waarde landelijk hebben bewezen. Uiteraard worden er meer meetinstrumenten gebruikt dan dit Kwaliteitsvenster laat zien.


Lees de toelichting van De Hoogstraat Revalidatie

De Hoogstraat heeft in 2015 bij de volwassen revalidanten die opgenomen waren gemeten wat de vooruitgang was op het gebied van fysieke zelfredzaamheid (verplaatsen en persoonlijke verzorging). Dit is gemeten met de USER. De resultaten zijn in beeld gebracht en vindt u via onderstaande link. De resultaten over 2016 volgen nog.

Bij alle patiënten gebruiken we meetinstrumenten om de vooruitgang en het verloop van de behandeling te zien.

Een behandelteam gebruikt voor elke doelgroep eigen meetinstrumenten. Zo is in 2015 de USER-Participatie afgenomen bij kinderen met chronische pijn of vermoeidheid. De resultaten daarvan ziet u door op de link te klikken.

 

Volwassenen met chronische pijnklachten worden niet meer in De Hoogstraat behandeld. Dit is de reden dat u hier geen gegevens over kunt vinden.

Resultaten jeugd op participatieniveau


Score

Bijgewerkt: 18-05-2017