Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Kinderen

Revalidatie

Bij hoeveel kinderen meet De Hoogstraat Revalidatie de behandelresultaten?

Voor kinderen en jongeren die blijvend gevolgen ondervinden van een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening is er kinderrevalidatie. Deze revalidatie is er op gericht om kinderen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen meten regelmatig de resultaten van hun behandeling bij kinderen. Zo weten ze of de behandeling werkt en wat er verbeterd kan worden.

Het resultaat dat je kan en wilt bereiken, verschilt per patiënt. Door regelmatig tijdens de behandeling te meten wat de resultaten zijn, kan een behandelteam zien of voor de juiste behandeling is gekozen of dat de behandeling moet worden aangepast. Dit verhoogt de kwaliteit van zorg. Daarom wordt in de revalidatie steeds meer gemeten met meetinstrumenten, die hun waarde landelijk hebben bewezen. Voor kinderen zijn specifieke meetinstrumenten beschikbaar.


Lees de toelichting van De Hoogstraat Revalidatie

De hier gevraagde PEDI-NL voor kinderen staat voor dit doel landelijk ter discussie. Dit instrument zou bij alle kinderen tot 7 jaar moeten worden afgenomen. De Hoogstraat vindt

dat het afhankelijk is van het kind en de hulpvraag van het kind/gezin of dit tijdsintensieve meetinstrument meerwaarde biedt bij de behandeling. Als dat niet zo is, gebruiken we liever andere meetinstrumenten die wel meerwaarde bieden in die specifieke situatie. We meten wel het resultaat van de behandeling, maar dan met andere instrumenten. Zo is in 2015 de USER-Participatie afgenomen bij kinderen met chronische pijn of vermoeidheid. De resultaten daarvan ziet u door op de link te klikken


Score

Bijgewerkt: 23-05-2017

Deze gegevens zijn niet beschikbaar. In de toelichting van het revalidatiecentrum vind je meer informatie.