Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Werk van artsen

Revalidatie

Van hoeveel revalidatieartsen wordt het werk beoordeeld?

Veel artsen bespreken elke twee jaar hoe zij hun werk doen. Ze vragen feedback aan collega’s en soms ook aan patiënten. Met die feedback kunnen ze hun werk verbeteren. Hiervoor wordt een landelijke methode gebruikt: IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten).

Met de IFMS-methode weten artsen hoe anderen vinden dat zij hun werk doen. De uitkomsten en verbeterpunten bespreken ze met een collega. Dit komt in een persoonlijk ontwikkelplan.

In een vervolggesprek beoordelen collega-artsen of ze hun werk inderdaad hebben verbeterd.


Lees de toelichting van De Hoogstraat Revalidatie

Alle artsen van De Hoogstraat krijgen van de IMFS feedback op hun werk. Daarnaast voeren de leidinggevenden jaargesprekken met artsen. Ook in deze gesprekken komt de feedback uit de IFMS aan de orde en wordt de voortgang van eventuele verbeterplannen besproken.


Score

Bijgewerkt: 20-06-2018

Feedback aan artsen

Binnen De Hoogstraat Revalidatie kreeg 100% van de revalidatieartsen in 2017 feedback over hun werk volgens de landelijke methode IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten).

2016
  • 100%
  • 86%
 
2017
  • 100%
  • 1 De Hoogstraat Revalidatie
  • 2 Landelijk gemiddelde
Bron: Transparantiekalender (Zorgsinstituut Nederland)