Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Werk van artsen

Revalidatie

Van hoeveel revalidatieartsen wordt het werk beoordeeld?

Veel artsen bespreken elke twee jaar hoe zij hun werk doen. Ze vragen feedback aan collega’s en soms ook aan patiënten. Met die feedback kunnen ze hun werk verbeteren. Hiervoor wordt een landelijke methode gebruikt: IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten).

Met de IFMS-methode weten artsen hoe anderen vinden dat zij hun werk doen. De uitkomsten en verbeterpunten bespreken ze met een collega. Dit komt in een persoonlijk ontwikkelplan.

In een vervolggesprek beoordelen collega-artsen of ze hun werk inderdaad hebben verbeterd.


Lees de toelichting van Merem (De Trappenberg)

In het laatste kwartaal van 2014 is De Trappenberg gestart met het invoeren van de IFMS systematiek. Het streven is om in 2015 de IFMS systematiek geheel te hebben ingevoerd.


Score

Bijgewerkt: 31-07-2018

Feedback aan artsen

Binnen Merem (De Trappenberg) kreeg 33% van de revalidatieartsen in 2017 feedback over hun werk volgens de landelijke methode IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten).

2016
  • 20%
  • 86%
 
2017
  • 33%
  • 1 Merem (De Trappenberg)
  • 2 Landelijk gemiddelde
Bron: Transparantiekalender (Zorgsinstituut Nederland)