Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Doorligwonden

Revalidatie

Wat is de kans op het krijgen van doorligwonden?

Doorligwonden kunnen veel pijn en ongemak veroorzaken. Soms zijn ze zelfs levensbedreigend. Revalidatiecentra houden daarom precies bij hoe vaak doorligwonden ontstaan. Er is extra aandacht voor patiënten met een dwarslaesie, omdat zij een groot risico hebben op doorligwonden.

Doorligwonden kunnen ontstaan door drukplekken als je bijvoorbeeld te lang in één houding zit of ligt. De wonden ontstaan op plaatsen waar de druk het hoogst is, zoals op de heupen, billen en hielen. Kleding die dubbel zit, urineverlies en zweten vergroten de kans op doorligwonden, vooral als je zelf geen gevoel hebt op de plek waar de wond ontstaat.

Het gebruik van speciale matrassen en zitkussens helpt bij het voorkomen van doorligwonden. Goede informatie is ook belangrijk. Je kunt namelijk zelf veel doen om doorligwonden te voorkomen. Denk aan gezonde voeding, beweging, het gebruik van juiste zitkussens en matrassen, en het regelmatig wisselen van houding.

Eén keer in de twee jaar wordt een specifieke meting uitgevoerd voor alle patiënten in een revalidatiecentrum. Het resultaat daarvan zie je in de eerste grafiek.

Doorligwonden bij mensen met een dwarslaesie
Patiënten met een dwarslaesie hebben meer kans op doorligwonden dan andere patiënten. Revalidatiecentra zijn bij deze patiënten daarom extra alert op doorliggen.


Lees de toelichting van Merem Medische Revalidatie

Bij Merem Medische Revalidatie zijn wij constant alert op doorligwonden. Hier wordt regelmatig aandacht aan besteed bij onze behandelaren en verpleegkundigen zodat wij de best mogelijke verzorging kunnen bieden. Op onze locatie in Lelystad hebben wij geen patiënten die langere tijd verblijven. Om deze reden ontstaan er geen doorligwonden in onze locatie Lelystad.

Kwaliteitsvenster Hilversum - Merem Medische Revalidatie


Score

Bijgewerkt: 29-07-2019

Deze gegevens zijn niet beschikbaar. In de toelichting van het revalidatiecentrum vind je meer informatie.