Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Kinderen

Revalidatie

Bij hoeveel kinderen meet Adelante revalidatie volwassenen locatie Hoensbroek de behandelresultaten?

Voor kinderen en jongeren die blijvend gevolgen ondervinden van een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening is er kinderrevalidatie. Deze revalidatie is er op gericht om kinderen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen meten regelmatig de resultaten van hun behandeling bij kinderen. Zo weten ze of de behandeling werkt en wat er verbeterd kan worden.

Het resultaat dat je kan en wilt bereiken, verschilt per patiënt. Door regelmatig tijdens de behandeling te meten wat de resultaten zijn, kan een behandelteam zien of voor de juiste behandeling is gekozen of dat de behandeling moet worden aangepast. Dit verhoogt de kwaliteit van zorg. Daarom wordt in de revalidatie steeds meer gemeten met meetinstrumenten, die hun waarde landelijk hebben bewezen. Voor kinderen zijn specifieke meetinstrumenten beschikbaar.

Score

Bijgewerkt: 18-05-2017