Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Werk van artsen

Revalidatie

Van hoeveel revalidatieartsen wordt het werk beoordeeld?

Veel artsen bespreken elke twee jaar hoe zij hun werk doen. Ze vragen feedback aan collega’s en soms ook aan patiënten. Met die feedback kunnen ze hun werk verbeteren. Hiervoor wordt een landelijke methode gebruikt: IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten).

Met de IFMS-methode weten artsen hoe anderen vinden dat zij hun werk doen. De uitkomsten en verbeterpunten bespreken ze met een collega. Dit komt in een persoonlijk ontwikkelplan.

In een vervolggesprek beoordelen collega-artsen of ze hun werk inderdaad hebben verbeterd.


Lees de toelichting van Adelante revalidatie volwassenen locatie Hoensbroek

Adelante hanteert een systeem van jaargesprekken, waarbij de medisch specialist met de medisch manager in gesprek gaat over zijn functioneren. Adelante heeft eind 2016 het systeem van IFMS volledig ingevoerd.


Score

Bijgewerkt: 22-06-2018

Deze gegevens zijn niet beschikbaar. In de toelichting van het revalidatiecentrum vind je meer informatie.