Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Over deze zorginstelling

Overzicht

Reade Revalidatie, locatie Overtoom

Inleiding
Dit Kwaliteitsvenster gaat specifiek over de revalidatiegeneeskunde die Reade biedt op de hoofdlocatie Overtoom in Amsterdam.

Reade Revalidatie vormt samen met Reade Reumatologie de Stichting Reade. Inwoners uit Amsterdam en omstreken (Groot-Amsterdam) komen bij ons voor hoogwaardige zorg en ondersteuning, maar ook buiten het Amsterdamse heeft Reade een goede naam opgebouwd voor specifieke diagnoses en behandelingen.

Dagelijks zetten onze professionals zich met hart en ziel in om cliënten in staat te stellen hun mogelijkheden optimaal te benutten. Op basis van de mogelijkheden en wensen van de cliënt leveren zij de juiste zorg op het juiste moment, volgens de laatste wetenschappelijk inzichten. Zo bereiken we samen een maximaal resultaat. De bevlogenheid van medewerkers gaat zelfs over de landsgrenzen heen. Vrijwillig spannen zij zich in om de kennis en vaardigheden van vakgenoten in ontwikkelingslanden te vergroten.

Reade Revalidatie

 • diagnosticeert, adviseert, behandelt en geeft nazorg,
 • verricht wetenschappelijk onderzoek en vertaalt de onderzoeksresultaten naar de praktijk,
 • bevordert de preventie van klachten,
 • en bevordert de maatschappelijke participatie van cliënten.

Reade Revalidatie biedt klinische en poliklinische revalidatie. Onze dienstverlening is onderdeel van een keten van eerstelijns, tweedelijns en derdelijns zorginstellingen. Reade neemt de regie in deze keten. Zo kunnen we ervoor zorgen dat alle schakels zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Doel is dat cliënten de verschillende fases - van bezoek aan de huisarts of ziekenhuisopname tot en met maximale deelname aan de maatschappij – zo soepel mogelijk kunnen doorlopen.

Reade is gevestigd op diverse locaties, verspreid in en rond Amsterdam. Behalve op onze twee hoofdlocaties – aan de Overtoom en de Dr. Jan van Breemenstraat – bieden wij zorg, ondersteuning en advies in een groot aantal ziekenhuizen, gespecialiseerde kinderdagcentra en scholen voor speciaal onderwijs. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met diverse verzorgings- en verpleeghuizen. De revalidatiekliniek bevindt zich in hartje Amsterdam op de locatie Overtoom, direct grenzend aan het Vondelpark.

Doel van de revalidatiebehandeling is cliënten te helpen om zo optimaal en zelfstandig mogelijk te functioneren in hun eigen omgeving. Reade Revalidatie heeft een compleet aanbod aan behandelingen en behandelmethoden voor volwassenen, jongeren en kinderen. Jaarlijks maken ruim 7.000 cliënten gebruik van de poliklinische of klinische revalidatiezorg. Samen met de cliënt worden nauwgezet zijn behoeften, wensen en mogelijkheden in kaart gebracht. Doelen worden afgesproken voor ondermeer werk, hobby, sport en de thuissituatie. Vervolgens wordt in zorgvuldig overleg een behandelplan-op-maat opgesteld, steeds gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. De cliënt voert de regie over zijn eigen revalidatieproces. Het spreekt voor zich dat ook zijn naasten hierbij een belangrijke rol spelen.

Doelgroepen
Reade Revalidatie is er voor volwassenen met

 • een amputatie
 • chronische pijn
 • een dwarslaesie
 • hartaandoeningen
 • kanker
 • multi-trauma
 • neurologische aandoeningen waaronder ALS, Parkinson en MS
 • niet-aangeboren hersenletsel (NAH) waaronder CVA/beroerte
 • reumatische aandoeningen waaronder Reumatoïde Artritis en Artrose

en voor kinderen en jongeren met:

 • Cerebrale Parese (CP)
 • Chronische pijn
 • Developmental Coordination Disorder (DCD)
 • Jeugdreuma (JIA)
 • Meervoudige complexe handicaps
 • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Ontwikkelingsachterstand(en)

Reade biedt, naast medische zorg, ook aanvullende diensten die vooral gericht zijn op een zo goed en gemakkelijk mogelijke terugkeer naar de eigen omgeving. Wij hebben bijvoorbeeld een gespecialiseerde rijschool, een adviesbureau dat ondersteunt bij het aanvragen van zorg en voorzieningen en het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam.

Behandelen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten
Reade Revalidatie behandelt volgens de laatste wetenschappelijk inzichten. We ontwikkelen nieuwe technologieën en behandelmethoden, en zijn een erkend opleidingscentrum voor revalidatieartsen en verpleegkundigen. Ook doen wij wetenschappelijk onderzoek. Dit is belangrijk om te zien wat de resultaten zijn en waar we de behandeling kunnen optimaliseren. Het levert kennis op die zorgprofessionals helpt om te bepalen welke behandeling het beste is voor welke cliënt. Vragen uit de zorgpraktijk worden vertaald naar onderzoek, en de onderzoeksresultaten vertalen we vervolgens weer naar de zorgpraktijk. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werken we zeer intensief samen met onder andere VUmc en AMC.

Website

Bezoek de website van Reade Revalidatie, locatie Overtoom