Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Patiënttevredenheid

Revalidatie

Hoe tevreden zijn patiënten over de revalidatieafdeling van Reade Revalidatie, locatie Overtoom?

Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen vragen regelmatig aan patiënten wat ze vinden van de zorg en dienstverlening. Ze vragen bijvoorbeeld om een rapportcijfer.

Patiëntervaringen
Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen gebruiken meestal een vragenlijst om de ervaringen van individuele patiënten te peilen. Ze vragen ook aan groepen patiënten wat hun ervaringen zijn. De ene groep vindt bijvoorbeeld korte wachttijden belangrijk, de andere groep patiënten vindt nazorg belangrijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld via:

  • Patiëntenpanels
  • Gesprekken bij ontslag
  • Spiegelgesprekken met patiënten waarbij medewerkers luisteren

Cijfers vergelijken
Revalidatiecentra gebruiken dezelfde vragenlijst, de zogenoemde ervaringsvragen. Hun resultaten kun je daardoor goed met elkaar vergelijken. Ziekenhuizen gebruiken soms andere vragenlijsten. De cijfers van revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen zijn daarom minder goed vergelijkbaar. Het landelijk gemiddelde is gebaseerd op de ervaringsvragen van revalidatiecentra.

Meer weten over de ervaringen van patiënten? Ga naar de website Zorgkaart Nederland van Patiëntenfederatie Nederland

Zorgkaart Nederland


Lees de toelichting van Reade Revalidatie, locatie Overtoom

Reade Revalidatie, locatie Overtoom scoort goed op patiënttevredenheidsmetingen. In de landelijke meting via ervaringsindicatoren werd een 8.7 gescoord als algemeen rapportcijfer van cliënten op locatie Overtoom, 90% van de cliënten beveelt Reade aan bij anderen en als laatste werd een 9.1 gescoort op fysieke toegankelijkheid.

Ervaringen en tevredenheid meten
Reade meet ervaringen en tevredenheid van cliënten op diverse manieren, zodat een duidelijk beeld ontstaat van de dingen waar die goed en minder goed gaan waar ruimte is voor verbetering. Naast de landelijke vragenlijst meten wordt dit onder andere gemeten op verschillende momenten tijdens en aan het einde van de behandeling. Dit gebeurt door individuele gesprekken en door middel van vragenlijsten. Ook worden cliënten uitgenodigd wanneer bepaalde onderdelen van de revalidatiebehandeling, zoals bijvoorbeeld de intake of medicatie-uitgifte, onder de loep wordt genomen met als doel deze te verbeteren. Daarnaast wordt aan cliënten bijvoorbeeld gevraagd of zij mee willen denken bij het voorbereiden van nieuwe ontwikkelingen en/of toekomstplannen, zoals het strategisch beleid van Reade. De Cliëntenraad heeft in beleidsontwikkelingen altijd een belangrijke stem. 
Daarnaast zijn klachten, tips en complimenten van cliënten belangrijke informatie voor Reade, omdat ze aangeven wat men belangrijk of goed vindt of juist wat men mist. Elk signaal wordt onderzocht, zo mogelijk samen met de cliënt, en er wordt gekeken welke oplossing mogelijk en nodig is. De inbreng van cliënten wordt steeds vertaald naar verbeteracties en vernieuwingen.

Bundelen van kennis
Alle kennis over de ervaringen en tevredenheid van cliënten wordt gebundeld en door de Raad van Bestuur, teams en afdelingen gebruikt om voortdurend de revalidatiebehandeling, de verpleegkundige zorg en andere dienstverlening, zoals het eten of de schoonmaak, te verbeteren en te vernieuwen. 

Kortom: de feedback van cliënten krijgen is heel belangrijk voor Reade.


Score

Bijgewerkt: 23-08-2019