Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Resultaten meten

Revalidatie

Bij hoeveel patiënten meet Reade Revalidatie, locatie Overtoom de behandelresultaten?

Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen meten regelmatig de resultaten van hun behandeling. Ze gebruiken hiervoor speciale instrumenten, bijvoorbeeld om de kracht van een patiënt te meten. Zo weten ze of de behandeling werkt en wat er verbeterd kan worden.

Het resultaat dat je kan en wilt bereiken, verschilt per patiënt. Bij patiënten met chronische pijn is het gewenste resultaat anders dan bijvoorbeeld bij patiënten met een beroerte. Er zijn daarom verschillende instrumenten voor verschillende groepen patiënten. Bijvoorbeeld voor prothesegebruikers, mensen met chronische pijn en voor mensen die een beroerte hebben gehad.

Door regelmatig tijdens de behandeling te meten wat de resultaten zijn, kan een behandelteam zien of voor de juiste behandeling is gekozen of dat de behandeling moet worden aangepast. Dit verhoogt de kwaliteit van zorg. Daarom wordt in de revalidatie steeds meer gemeten met meetinstrumenten, die hun waarde landelijk hebben bewezen. Uiteraard worden er meer meetinstrumenten gebruikt dan dit Kwaliteitsvenster laat zien.


Lees de toelichting van Reade Revalidatie, locatie Overtoom

Reade Revalidatie meet het effect van individuele revalidatiebehandelingen. Het behandelteam kijkt voortdurend samen met de cliënt of de behandeling past bij de wensen van de cliënt en of de behandeling het gewenste resultaat heeft. Op dit moment zijn er veel (nieuwe) ontwikkelingen rondom het geautomatiseerd meten, vastleggen en rapporteren van behandelresultaten.

Meten per doelgroep
In dit Kwaliteitsvenster worden een aantal doelgroepen uitgelicht: prothesegebruikers, mensen met chronische pijn en mensen met een beroerte. Reade meet de ervaringen en resultaten van cliënten op diverse manieren, onder andere met gebruik van de genoemde landelijke meetinstrumenten. Bij cliënten met chronische pijn verzamelen we nog niet zo lang met het landelijke instrument (de PDI). Eind 2015 waren de eerste gegevens bekend. 

Veel gegevens
Reade Revalidatie verzamelt gegevens over de cliënt met de genoemde instrumenten en doet dit ook systematisch en geautomatiseerd over individuele behandelresultaten. We meten meerdere keren tijdens de revalidatiebehandeling volgens (inter)nationale onderzoeksrichtlijnen. Alle individuele metingen leveren veel gegevens op. Om deze goed te kunnen verwerken, voeren we sinds 2015 de metingen in met behulp van een IPad. De gegevens kunnen daardoor direct en overzichtelijk aan de cliënt en het behandelteam getoond worden. Bij steeds meer doelgroepen krijgen teams naast de individuele scores nu ook de scores van de totale doelgroep te zien. Op deze manier is het mogelijk om zowel de resultaten van individuele behandelingen, als van de behandelprogramma’s snel en eenvoudig te beoordelen en zo nodig bij te stellen. De gegevens worden daarnaast gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

 


Score

Bijgewerkt: 30-05-2017