Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Over het Kwaliteitsvenster

Overzicht

Wat is het Kwaliteitsvenster Revalidatie?

Het Kwaliteitsvenster Revalidatie laat de kwaliteit van een revalidatiecentrum (of revalidatieafdeling) zien. Wat gaat goed en wat kan beter? Het Kwaliteitsvenster Revalidatie is door revalidatiecentra en ziekenhuizen met een revalidatie-afdeling zelf ontwikkeld om open te kunnen zijn over hun kwaliteit.

Wat betekenen de scores?

In het Kwaliteitsvenster Revalidatiestaat staat hoe een revalidatie-aanbieder scoort. De score wordt uitgedrukt in een cijfer, percentage of getal. Deze score is te vergelijken met een eerdere score, een landelijk gemiddelde of een standaard. Wijkt de score van de zorginstelling hiervan af? Dan legt de instelling in een toelichting uit hoe dit komt.

Wie beheert de gegevens?

Revalidatie-aanbieders beheren zelf het Kwaliteitsvenster Revalidatie. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en correcte kwaliteitsgegevens. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zorgt voor de technische ondersteuning.

De makers

Het Kwaliteitsvenster is gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Revalidatie Nederland (RN), bestuurders en kwaliteits- en communicatieadviseurs van revalidatiecentra en ziekenhuizen, patiënten en deskundigen op kwaliteitsgebied. Een belangrijke bron is de indicatorenset van Revalidatie Nederland, die zij mede met het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap heeft ontwikkeld.

Vragen?

Als je vragen hebt over het Kwaliteitsvenster, kun je contact opnemen met Reade Revalidatie, locatie Overtoom via:

020 242 10 00

Voor algemene vragen over het Kwaliteitsvenster, kun je contact opnemen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen via: