Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Doorligwonden

Revalidatie

Wat is de kans op het krijgen van doorligwonden?

Doorligwonden kunnen veel pijn en ongemak veroorzaken. Soms zijn ze zelfs levensbedreigend. Revalidatiecentra houden daarom precies bij hoe vaak doorligwonden ontstaan. Er is extra aandacht voor patiënten met een dwarslaesie, omdat zij een groot risico hebben op doorligwonden.

Doorligwonden kunnen ontstaan door drukplekken als je bijvoorbeeld te lang in één houding zit of ligt. De wonden ontstaan op plaatsen waar de druk het hoogst is, zoals op de heupen, billen en hielen. Kleding die dubbel zit, urineverlies en zweten vergroten de kans op doorligwonden, vooral als je zelf geen gevoel hebt op de plek waar de wond ontstaat.

Het gebruik van speciale matrassen en zitkussens helpt bij het voorkomen van doorligwonden. Goede informatie is ook belangrijk. Je kunt namelijk zelf veel doen om doorligwonden te voorkomen. Denk aan gezonde voeding, beweging, het gebruik van juiste zitkussens en matrassen, en het regelmatig wisselen van houding.

Eén keer in de twee jaar wordt een specifieke meting uitgevoerd voor alle patiënten in een revalidatiecentrum. Het resultaat daarvan zie je in de eerste grafiek.

Doorligwonden bij mensen met een dwarslaesie
Patiënten met een dwarslaesie hebben meer kans op doorligwonden dan andere patiënten. Revalidatiecentra zijn bij deze patiënten daarom extra alert op doorliggen.


Lees de toelichting van Reade Revalidatie, locatie Overtoom

Reade doet er alles aan om het ontstaan van decubitus (doorlig- en doorzitwonden) te voorkomen en als iemand toch decubitus krijgt, dit zo snel mogelijk te genezen. De organisatie is zo ingericht, dat elke medewerker altijd alert is op het voorkomen van decubituswonden.

Risico
Met name mensen met een dwarslaesie (minder/weinig beweging) en amputatie (wennen aan een prothese) lopen risico op decubitus. Het hoogste risico lopen mensen met een hoge dwarslaesie. Reade is één van de gespecialiseerde centra in Nederland voor mensen met een (hoge) dwarslaesie. Dit brengt in theoretische zin automatisch met zich mee dat er in de kliniek een grotere kans is op het ontstaan van decubitus ten opzichte van centra die niet zijn gespecialiseerd in (hoge) dwarslaesie.

Deskundigen
Als specialistisch centrum voor (hoge) dwarslaesies zijn er behandelteams die gespecialiseerd zijn in decubituspreventie en -genezing. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van (zeer) specialistische middelen en materialen. Voorlichting en advies, door onder andere decubitusverpleegkundigen, zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling. Een ‘zitadviesteam’ is gespecialiseerd in preventie van decubitus tijdens het zitten en een decubituscommissie, met daarin verschillende specialisten en zorgverleners, adviseert de organisatie over het decubitusbeleid.

Reade is lid van het regionaal decubitusoverleg. Ook wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht. Nog niet lang geleden heeft een van de revalidatieartsen van Reade een promotieonderzoek uitgevoerd naar het effect van elektrostimulatie op het voorkomen van decubitus. De elektrostimulatie vindt plaats met behulp van een speciaal hiervoor ontworpen broek.

Persbericht; Weer fietsen na een dwarslaesie


Score

Bijgewerkt: 23-08-2019