Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Over deze zorginstelling

Overzicht

Basalt

Fusie

Sinds oktober 2017 is Sophia Revalidatie bestuurlijk gefuseerd met het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden. Vanaf januari 2019 zijn beide centra juridisch gefuseerd en gaan zij als nieuwe organisatie verder onder een nieuwe naam: Basalt, de kracht van revalidatie.

De organisaties hebben veel gemeen: ze behandelen zo veel mogelijk volgens Evidence Based Practice (EBP); willen excelleren in de multidisciplinaire aanpak van complexe patiënten, continu vernieuwen en resultaten meten en inzichtelijk maken. De revalidatiezorg verandert momenteel sterk. Vlot kunnen inspelen op belangrijke ontwikkelingen, zoals thuis behandelen, stepped care (nooit zwaarder behandelen dan strikt noodzakelijk) en zorg op maat, is essentieel.

Hiervoor moeten beide centra voorop blijven lopen bij het ontwikkelen, onderzoeken en toepassen van zorginnovaties. Flinke investeringen zijn vereist, ondanks beperkte financiële middelen. Tegelijkertijd worden kwaliteitseisen strenger, zorgverzekeraars kritischer en komen patiënten zieker naar revalidatiecentra toe vanuit de ziekenhuizen. Ook neemt het aantal nieuwe aanbieders van revalidatie toe, zoals de Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s) en de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Door een fusie kunnen RRC en Sophia Revalidatie samen hun ambities waarmaken in een veranderend speelveld.

Website

Bezoek de website van Basalt