Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Vallen

Revalidatie

Hoe vaak vallen patiënten tijdens de revalidatie?

Een val kan nare gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om vallen zo veel mogelijk te voorkomen. Revalidatiecentra en ziekenhuizen houden bij hoe vaak patiënten vallen tijdens de revalidatie.

Vooral als je oefeningen doet, heb je meer kans om te vallen. Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen doen er alles aan om een val tijdens de revalidatie te voorkomen.

Bij kinderen ligt dit iets anders. Ook daar proberen behandelaars vallen te voorkomen, maar in een spel en in het opgroeien leren kinderen soms letterlijk door vallen en opstaan. Kinderen zijn daarom niet meegenomen in deze cijfers.


Lees de toelichting van Basalt

Patiëntveiligheid is een belangrijk onderdeel binnen ons veiligheidsmanagementsysteem. In het RRC analyseren we voor elke diagnosegroep potentiele risico’s die patiënten lopen tijdens hun revalidatiebehandeling (preventief). Daarnaast stellen we een rapportage op van het aantal incidenten per jaar, zoals bijvoorbeeld vallen (retrospectief).

Uit zowel de prospectieve als de retrospectieve analyses ontwikkelen we verbeterplannen om in de toekomst het risico op vallen voor u als patiënt zo klein mogelijk te houden.

Binnen onze revalidatiebehandelingen werken we samen met u aan het zo zelfstandig mogelijk bewegen. In het leerproces is het nodig om soms risico’s te nemen. Daardoor komt het bij een zeer klein percentage patiënten voor dat deze valt. Vooraf zijn deze valrisico’s ingeschat en alle therapie vindt onder deskundige begeleiding plaats.


Score

Bijgewerkt: 05-07-2018

Vallen

In 2017 heeft 1,6% van de patiënten in Basalt een valincident gehad.

2016
  • 1,5%
  • 2,3%
 
2017
  • 1,6%
  • 1,5%
  • 1 Basalt
  • 2 Landelijk gemiddelde
Bron: Transparantiekalender (Zorgsinstituut Nederland)