Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Doorligwonden

Revalidatie

Wat is de kans op het krijgen van doorligwonden?

Doorligwonden kunnen veel pijn en ongemak veroorzaken. Soms zijn ze zelfs levensbedreigend. Revalidatiecentra houden daarom precies bij hoe vaak doorligwonden ontstaan. Er is extra aandacht voor patiënten met een dwarslaesie, omdat zij een groot risico hebben op doorligwonden.

Doorligwonden kunnen ontstaan door drukplekken als je bijvoorbeeld te lang in één houding zit of ligt. De wonden ontstaan op plaatsen waar de druk het hoogst is, zoals op de heupen, billen en hielen. Kleding die dubbel zit, urineverlies en zweten vergroten de kans op doorligwonden, vooral als je zelf geen gevoel hebt op de plek waar de wond ontstaat.

Het gebruik van speciale matrassen en zitkussens helpt bij het voorkomen van doorligwonden. Goede informatie is ook belangrijk. Je kunt namelijk zelf veel doen om doorligwonden te voorkomen. Denk aan gezonde voeding, beweging, het gebruik van juiste zitkussens en matrassen, en het regelmatig wisselen van houding.

Eén keer in de twee jaar wordt een specifieke meting uitgevoerd voor alle patiënten in een revalidatiecentrum. Het resultaat daarvan zie je in de eerste grafiek.

Doorligwonden bij mensen met een dwarslaesie
Patiënten met een dwarslaesie hebben meer kans op doorligwonden dan andere patiënten. Revalidatiecentra zijn bij deze patiënten daarom extra alert op doorliggen.


Lees de toelichting van Basalt

Tijdens de klinische revalidatiebehandeling zijn de afgelopen jaren in ons revalidatiecentrum géén doorligwonden ontstaan bij onze patiënten, ondanks de complexe diagnosegroepen die wij behandelen. Dit komt door onze aandacht voor het voorkomen van decubitus en onze expertise op dit gebied.

Bij alle nieuwe patiënten die klinisch behandeld worden brengen wij het risico op doorligwonden in kaart. Uit de literatuur weten we namelijk dat er een aantal factoren zijn die het ontstaan van doorligwonden bevorderen, zoals bijvoorbeeld: vetverdeling, lichaamstemperatuur, voedingstoestand, verminderde mobiliteit, bepaalde medicatie. Daarnaast informeren wij patiënten over de aard en het gevaar van doorligwonden, zodat u zelf ook kunt meehelpen om doorligwonden te voorkómen.

Per jaar behandelen wij klinisch slechts enkele patiënten met een recente dwarslaesie. Dat is te weinig om betrouwbare analyses mee te kunnen uitvoeren. Daarom hebben wij hierover geen gegevens beschikbaar.

 


Score

Bijgewerkt: 05-07-2018