Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Veelgestelde vragen

Wat is het Kwaliteitsvenster Revalidatie?

Revalidatiecentra en -afdelingen in Nederland willen graag open zijn over de kwaliteit van zorg. Daarom geven zij met het Kwaliteitsvenster op een heldere en eenduidige manier inzicht in de kwaliteit van revalidatiezorg.

In het Kwaliteitsvenster Revalidatie staat alle informatie overzichtelijk op één plek. Er wordt uitgelegd wat een bepaald cijfer zegt over de kwaliteit van revalidatiezorg. Instellingen kunnen bovendien zelf een toelichting geven op hun cijfers. Waarom scoren zij op een bepaald onderdeel hoger of juist lager dan gemiddeld?

Je kunt het Kwaliteitsvenster Revalidatie bekijken via de website van de revalidatie-aanbieder, of via deze website.

Wat is het verschil met andere online patiëntinformatie?

Doordat alle revalidatiecentra en -afdelingen in Nederland dezelfde gegevens tonen in hun Kwaliteitsvenster, krijg je op een overzichtelijke manier informatie over de kwaliteit van revalidatiezorg. Om de cijfers te kunnen duiden, worden alle cijfers afgezet tegen een landelijk gemiddelde of vergeleken met het vorige jaar. Er staat een uitleg bij wat een bepaald cijfer zegt over de kwaliteit van revalidatiezorg. Bovendien kan de revalidatie-aanbieder zelf een toelichting geven op een cijfer. Een hogere of juiste lagere score kan namelijk verschillende oorzaken hebben.

Het Kwaliteitsvenster Revalidatie is hiermee een aanvulling op andere online patiënteninformatie.

Wie beheert en controleert het venster?

Revalidatie-aanbieders beheren zelf hun eigen Kwaliteitsvenster. Zij publiceren in het Kwaliteitsvenster Revalidatie gegevens die zij registreren voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorginstituut Nederland. Ze voorzien deze gegevens zelf van een toelichting. De gegevens worden door de NVZ niet gecontroleerd, maar zijn openbaar en herleidbaar. De NVZ verzorgt de algemene teksten in het Kwaliteitsvenster Revalidatie en is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning. .

Wie doen mee?

Vrijwel alle revalidatiecentra- en revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen in Nederland doen mee. Naast de NVZ, werken de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en Revalidatie Nederland ook mee aan dit initiatief.

Is dit niet weer een extra registratie voor instellingen?

De indicatoren in het venster worden al door instellingen geregistreerd. We realiseren ons dat de registratielast in de zorg steeds meer toeneemt. Dit leidt tot verspilling van tijd die ook aan de patiënt kan worden besteed. Het Kwaliteitsvenster Revalidatie ondersteunt de instellingen om zinvolle bestaande kwaliteitsinformatie op een laagdrempelige en toegankelijke manier zichtbaar te maken voor revalidatiepatiënten.

Vragen over het Kwaliteitsvenster Revalidatie?

Heb je een vraag over de gegevens in een Kwaliteitsvenster? Neem dan contact op met het betreffende ziekenhuis of revalidatiecentrum. Meer informatie over de ontwikkeling van het Kwaliteitsvenster vind je op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen